Munkebo svømme – og kondi klub 72 har baseret deres arbejde på frivillig arbejdskraft. Der er ca. 50 personer der alle af forskellige bevæggrunde ligger en større eller mindre del af deres fritid i svømmeklubben. Dette glæder både ledelsen af svømmeklubben men også de personer der i det daglige træner både de nye svømmere og de øvede konkurrence svømmere.

Der er mange forskellige bevæggrunde til at ville arbejde på frivillig basis, men fælles er at alle ønsker og finder glæde ved at være sammen med børn, unge og voksne. Nogle instruktører har i mange år, i nogle tilfælde mere end 20 år, været en del af det frivillige korps.

Tiden har selvsagt givet dem en stor portion erfaring, andre har ikke været med så længe og derfor er deres erfaringsgrundlag mindre. Fælles for alle, de “gamle” garvede og de “nye” er at de alle gør det så godt de kan. Munkebo svømme klub har heldigvis plads til bøde de øvede og nybegynderne dette gælder både for svømmerne, men heldigvis også for alle de frivillige der ønsker at lægge en del af deres tid til glæde og gavn for andre.

Skulle du have fået lyst til at være en del af sammen holdet i Munkebo Svømme- og Kondi klub 72 enten som svømmer eller som frivillig instruktør, kan du kontakte klubben.